วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินสด หลังจากทำงานเสร็จ
เกิน 5,000 บาทขึ้นไปให้เครดิต30วัน
แต่ต้องโอนเข้าบัญชีเท่านั้น
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

© 2015 sittichaiservice.com All Rights Reserved.